Ödüller

 • Bu ödül, Uluslararası Türk Ortodonti Derneği kongre ve sempozyumlarında Prof. Dr. Orhan Okyay anısına verilmektedir.

  Prof. Dr. Orhan Okyay, 1898 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi mezunu olan Dr. Okyay, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tababeti Okulu’ndan mezun oldu. 1925'de aynı mektebe asistan oldu ve Fransız Hükümeti’nin verdiği bir burstan yararlanarak 1926'da Paris'e gitti ve orada Paris Diş Hekimliği Okulu'nu bitirdi. Paris'teki öğrenimi sırasında Ortodonti ilmine ilgi gösterdi ve Prof. G. Villain'in talebesi oldu. Yurda dönüşünde asistanlık görevine devam etti ve çene ortopedisine ait bilgileri konferanslar halinde öğrencilere anlatmaya başladı. 1933 yılında Üniversite Reformu’ndan sonra doçent oldu. Bu dönemde ortodonti konferans halinde kalmaktan çıkarak, ilk defa ayrı bir ders olarak diş hekimliği müfredatında yer almaya başladı. 1936'da Kanada'ya giderek Montreal Fakültesi'nde doktora yaptı. 1948 yılında Çene Ortopedisi servisinin bağımsız bir anabilim dalı olmasıyla Ortodonti Kürsüsü profesörlüğüne atanan Dr. Orhan Okyay, 1966-1970 yılları arasında Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak, 1974 yılına kadar da anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde Türk Ortodontisi’ne yön veren pek çok değerli bilim insanı yetiştirtirdi. 1975 yılında yaşamını yitiren Prof. Dr. Okyay, Avrupa Ortodonti Derneği’nin ilk Türk üyesiydi. Çocuklara Mahsus Diş Kitabı, Ortodonti Konferanslarım (1930), Her Diş Tabibine Lazım Olan Ortodonti Bilgileri (1939), Koruyucu Ortodonti (1948) eserleri arasında yer almaktadır.

  Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü’ne başvurmak için şu kuralları karşılamak gerekmektedir:

  1. Araştırmanın orijinal ve yayımlanmamış olması.
  2. Araştırmayı sunacak olan araştırmacı, uzmanlık/doktora eğitiminin tamamlanmasının üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş ve TOD üyesi olması.
  3. Adaylar, özet formunda ödüle başvurduklarını belirterek, araştırmanın 10 sayfayı geçmeyecek (tablo, şekil, kaynaklar dahil) tam metnini son özet gönderim tarihinden önce sisteme yüklemelidirler. Araştırmanın tam metni Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü adaylığı için uygunluğu yazara bildirilecektir.
  4. Uygun bulunan araştırmalar, başvuru sırasında belirtilen araştırmacı tarafından (araştırmacının kongre/sempozyuma kayıt yaptırması şartıyla) kongre/sempozyum sırasında sunulacak ve Bilimsel Komite tarafından puanlanacaktır. En yüksek puanı alan araştırma ödüle layık görülecektir.
  5. Bilimsel Komite’nin kararı kongre/sempozyum sırasında açıklanacaktır.
  6. TOD Orhan Okyay Sözlü Bildiri ödül miktarını belirleme hakkını elinde tutar.
  7. Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü, Bilimsel Komite tarafından ödül için yarışmaya uygun görülen araştırma sayısı yeterli olduğunda verilecektir.
 • Bu ödül, Uluslararası Türk Ortodonti Derneği kongrelerinde Prof. Dr. Ayhan Enacar anısına verilmektedir.

  Türk ortodontisinin duayenlerinden olan Prof. Dr. Ayhan Enacar, 1954 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Barbaros İlkokulu’nda öğrenim hayatına başlayan Dr.Enacar, orta öğrenimini Yenimahalle Orta Okulu’nda, lise öğrenimini ise Tevfik Fikret Lisesi’nde tamamladı. Lise yıllarının bir bölümünde annesinin görevi nedeniyle bulundukları Fransa’da, Strasbourg Gimnase Jean Strum’da öğrenim gördü. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı. İlkokul yıllarından, fakülte yıllarına uzanan süreçte Prof. Dr. Koral Çalgan’dan klasik keman dersleri aldı.

  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim görürken kaleme aldığı şiirleri “Türkiye Yazıları, “Türk Dili” ve “Ilgaz” adlı dergilerde yayınlandı. 1977-1979 yıllarında çağdaşı olan Enis Batur ve Murathan Mungan ile birlikte “gelecek vadeden şairler” arasında Varlık Yıllığı’nda yer aldı.

  1976 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başladı. 1981 yılında uzman, 1985 yılında doçent oldu. 1993 yılında profesör kadrosuna atandı. Hocası Prof. Dr. Serpil Aytan’ın isteği üzerine Ortodonti Derneği’ni kurdu. Daha sonra derneğin adını Prof. Dr. İlter Uzel’le “Türk Ortodonti Derneği” olarak değiştirdiler. 2000 yılında Türk Ortodonti Derneği başkanı seçildi. Türk Ortodonti Derneği, European Orthodontic Society, World Federation of Orthodontists, Cleft-Palate Craniofacial Association, The New York Academy of Sciences üyesiydi.

  2004 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Ayhan Enacar’ın pek çok ulusal ve uluslararası yayını, 2 kitabı, 5 kitapta bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongre bildirilerinin yanı sıra “Bioprogressive Tedavi” kursları vermiş olan Dr.Enacar, birçok ortodontistin eğitimine katkıda bulunmuştur.

  Ayhan Enacar Vaka Sunumu Ödülü’ne başvurmak için şu kuralları karşılamak gerekmektedir:

  1. Vaka sunumunun yayımlanmamış olması.
  2. Vakayı sunacak olan katılımcının, uzmanlık/doktora eğitiminin tamamlanmasının üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş ve TOD üyesi olması,
  3. Adaylar, özet formunda ödüle başvurduklarını belirterek, özetle birlikte vakanın 5 slaytlık bir sunumunu son özet gönderim tarihinden önce sisteme yüklemelidirler. Vaka sunumu Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek Ayhan Enacar Vaka Sunumu Ödülü adaylığı için uygunluğu yazara bildirilecektir.
  4. Uygun bulunan vaka sunumları, başvuru sırasında belirtilen sunucu tarafından kongre/sempozyum sırasında sunulacak ve Bilimsel Komite tarafından puanlanacaktır. En yüksek puanı alan vaka sunumu ödüle layık görülecektir.
  5. Bilimsel Komite’nin kararı kongre/sempozyum sırasında açıklanacaktır.
  6. TOD Ayhan Enacar Vaka Sunumu Ödül miktarını belirleme hakkını elinde tutar.
  7. Ayhan Enacar Vaka Sunumu Ödülü, Bilimsel Komite tarafından ödül için yarışmaya uygun görülen başvuru sayısı yeterli olduğunda verilecektir.
  Şablonu İndir
 • Bu ödül, Uluslararası Türk Ortodonti Derneği kongre ve sempozyumlarında verilmektedir. Araştırma Poster Ödülü’ne başvurmak için şu kuralları karşılamak gerekmektedir:

  1. Araştırmanın orijinal ve yayımlanmamış olması.
  2. Araştırmayı sunacak olan araştırmacı, uzmanlık/doktora eğitiminin tamamlanmasının üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş ve TOD üyesi olmalıdır. Araştırmacının kongre / sempozyuma kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
  3. Adaylar, özet formunda ödüle başvurduklarını belirterek, araştırmanın 10 sayfayı geçmeyecek (tablo, şekil, kaynaklar dahil) tam metnini son özet gönderim tarihinden önce sisteme yüklemelidirler. Araştırmanın tam metni Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek Araştırma Poster Ödülü adaylığı için uygunluğu yazara bildirilecektir.
  4. Uygun bulunan araştırmalar, başvuru sırasında belirtilen araştırmacı tarafından (araştırmacının kongre/sempozyuma kayıt yaptırması şartıyla) kongre/sempozyum sırasında sunulacak ve Bilimsel Komite tarafından puanlanacaktır. En yüksek puanı alan araştırma ödüle layık görülecektir.
  5. Bilimsel Komite’nin kararı kongre/sempozyum sırasında açıklanacaktır.
  6. TOD Araştırma Poster ödül miktarını belirleme hakkını elinde tutar.
  7. Araştırma Poster Ödülü, Bilimsel Komite tarafından ödül için yarışmaya uygun görülen araştırma sayısı yeterli olduğunda verilecektir.
 • Bu ödül, Uluslararası Türk Ortodonti Derneği kongre ve sempozyumlarında verilmektedir. Klinik Poster Ödülü’ne başvurmak için şu kuralları karşılamak gerekmektedir:

  1. Klinik uygulamanın/olgu sunumunun orijinal ve yayımlanmamış olması.
  2. Posteri sunacak olan katılımcının, uzmanlık/doktora eğitiminin tamamlanmasının üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş ve TOD üyesi olması,
  3. Adaylar, özet formunda ödüle başvurduklarını belirterek, özetle birlikte 5 slaytlık bir sunumu son özet gönderim tarihinden önce sisteme yüklemelidirler. Sunum Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek Klinik Poster Ödülü adaylığı için uygunluğu yazara bildirilecektir.
  4. Uygun bulunan posterler, başvuru sırasında belirtilen sunucu tarafından (sunucunun kongre/sempozyuma kayıt yaptırması şartıyla) kongre/sempozyum sırasında sunulacak ve Bilimsel Komite tarafından puanlanacaktır. En yüksek puanı alan poster sunumu ödüle layık görülecektir.
  5. Bilimsel Komite’nin kararı kongre/sempozyum sırasında açıklanacaktır.
  6. TOD Klinik Poster ödül miktarını belirleme hakkını elinde tutar.
  7. Klinik Poster Ödülü, Bilimsel Komite tarafından ödül için yarışmaya uygun görülen başvuru sayısı yeterli olduğunda verilecektir.
  Şablonu İndir