Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderim Koşulları ve Genel Kurallar
 • Bildiri özetleri 14 Haziran 2024 günü 24:00’a kadar gönderilmelidir. Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Bildiri özetinin kabulü hakem değerlendirmesinin sonucuna göre yazara bildirilecektir.
 • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri Başlığı çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin içerisinde, gizli değerlendirmeyi önleyen, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayan veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 • Olgu sunumları hariç bildiri özetleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri (1 sözlü {sözlü veya göster anlat}, 1 poster veya 2 poster) ile başvuru yapabilir.
 • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
 • Kabul edilmiş bildirinin sunucu yazarı kongreye kayıt olmalıdır. Erken kayıt yaptırıp bildiri özet sonuçları kabul edilmeyen kişilerin ödemeleri kesintisiz iade edilecektir.
Bildiri Özeti Hazırlanması ve Yazım Kuralları
 • Dil: Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Başlık: Başlığın tamamı büyük harfle yazılmalıdır.
 • Özet Metni: Özet metni, anahtar sözcükler hariç toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Özet aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir:
  • Amaç: Çalışmanın neden gerçekleştirildiği ve amaçları açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
  • Gereç ve Yöntem: Kullanılan yöntem, gereç, çalışmaya alınan denek türü ve sayısı belirtilmelidir.
  • Bulgular: Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.
  • Sonuç: Varılan sonuçlar, çalışmanın bulgularına göre belirtilmelidir.
  • Anahtar sözcükler: En az 3 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.
 • Özetin Konusu: Özetin, “Ana Konular” sayfasındaki başlıklardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem hakemlere yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağına karar verilmesi açısından önemlidir.
Sözlü Bildiri Sunum Kuralları
 • Her sözel sunum için toplam 8 dakika süre ayrılmıştır. İlgili oturumun sonunda soru-cevap kısmı olacaktır.
 • Programın aksamadan gerçekleştirilebilmesi için sunum süresine azami düzeyde dikkat edilmesi gerekmektedir.
Poster Bildiri Sunum Kuralları
 • Posterler dijital olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. Poster ölçüleri 70 cm (en) x 100 cm (boy) (dikey) olacak şekilde power point olarak hazırlanıp pdf formatına çevrilmelidir.
 • Posterler düzenleme kurulu tarafından belirlenen alanda e-poster olarak sergilenecektir.
 • Posteri sunacak olan yazarın adı altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Posteri sunacak araştırmacının sunum gün ve saatinde poster başında olması gerekmektedir.
Göster ve Anlat Sunum Kuralları
 • Bu yeni sözlü sunum tipi, spesifik bir ortodontik gelişme, teknik veya uygulamanın kısaca dinleyiciye anlatılmasını, ya da varolan bir yöntem veya aygıtın modifikasyonunu tanımlamayı amaçlamaktadır.
 • Sunum süresi 4 dakikadır.
Bildiri Başlıkları
Herkes için Dijital Ortodonti
Klinik Püf Noktalar ve Yenilikler
Serbest Konular

Bildiri Ödülleri
 1. Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü
 2. Ayhan Enacar Vaka Sunumu Ödülü
 3. Araştırma Poster Ödülü
 4. Klinik Poster Ödülü
Ödüle aday olan araştırmacıların dikkatine:
 • Ödüllere aday olmak isteyen katılımcılarımızın Digiabstract Yönetim sisteminde sunum tipini seçerken başvurdukları ödülü belirtmeleri gerekmektedir. Ayrıca bildiri gönderiminin son adımda “Bilim Kuruluna Gönder” tuşuna bastıktan sonra “Bildiri Listesi” butonuna basarak, ilgili bildiri özetinizin yanındaki işlemler sütunundan “Tam Metin Yükleme” butonunu kullanarak PDF formatındaki tam metni eklemeleri gerekmektedir.
 • Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü ve Araştırma Poster Ödülü için tam metin 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalı ve PDF formatında olmalıdır. Detaylar için Ödüller sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 • Ayhan Enacar Vaka Sunumu Ödülü ve Klinik Poster Ödülü için 5 slaytlık power point sunum pdf formatına çevrilerek yüklenmelidir. Power point sunum şablonunu indirmek ve diğer detaylar için Ödüller sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 • Ödüle başvurmak isteyen adaylar “Ödüller” sekmesi altında yer alan başvuru şartlarını incelemelidir.
 • Bir bildiri birden fazla ödüle aday olamaz.

** Teknik destek için organizasyon sekretaryası ile iletişime geçiniz.