Kongre Öncesi Kurs

Kurs Tarihi: 02.11.2024 Cumartesi

Öğrenci Kayıt Ücreti 10,00 €
Uzman Kayıt Ücreti 30,00 €

** Kurs programlarına dahil olmak isteyen tüm katılımcıların konaklamalı veya konaklamasız olarak kayıt yaptırmaları zorunludur.
** Belirtilen kurs ücretlerine %20 KDV ilave edilecektir.Konuşmacı: Dr. Alberto Canabez
Tarih: 02.11.2024 Cumartesi
Saat: 13:00 – 18:30
Kontenjan: Sınırlıdır

“Önce Vertikal”

Ortodontik tedaviyi planlarken mükemmel bir sonuç için tüm hususlar çok önemlidir. Kapanma arkının stabilize edilmesinden sonra tedavi planlamasının en önemli yönü bu özellikten nasıl yararlanılacağıdır.

“Önce Vertikal.”

FACE tedavi protokolleri vertikal kontrole maksimum uygunluk sağlar. Kongre öncesi bu kursta, vaka sunumları ile bu kavramın önemini ve tedavinin diğer tüm yönlerini nasıl etkilediğini tartışacağız.

İşlenecek Konular:

  • Vertikal boyut ve yüz estetiğine etkisi.
  • Vertikal boyut ve fonksiyon üzerindeki etkisi.
  • Tedavi sınırlamaları: Nasıl belirleneceği ve nasıl üstesinden gelineceği.
  • Tedavi mekaniği: Tedavide dikey boyut kontrolünü braketler ve şeffaf plaklarla nasıl planlayıp uygularız.
  • Önce vertikal ve büyümekte olan hastalardan yetişkin hastalara kadar kontrolün nasıl yapılacağı.
  • Etkinliğini sağlamak için tedavi sırasında kontrollerin nasıl planlanacağı.