GençTOD Etkinliği

GençTOD Etkinliği
13:00 - 13:45 Dr. Sercan Akyalçın
Olgu Bitimi Standartlarında Uzmanlaşmak
13:45 - 14:30 Dr. Ramadan Coşkun
Ortodontinin Geleceği Tamamen Şeffaf mı?
14:30 - 15:00 Kahve Molası
15:00 - 16:30 Dr. Kleber Meireles
Ortodontik Biyomekanik: Daha hızlı tedaviler ve daha hassas bitirme için ipuçları ve stratejiler
16:30 - 17:00 Kahve Molası
17:00 - 17:45 Dr. S. Kutalmış Büyük
Ortodontide 3 Boyutlu Yazıcılar ve Klinik Uygulamaları

** GençTOD Etkinliği ücretsiz olup tüm kongre katılımcılarına açıktır.Konuşmacı: Dr. Sercan Akyalçın
Tarih: 02.11.2024 Cumartesi
Saat: 13:00 - 13:45

Olgu Bitimi Standartlarında Uzmanlaşmak

Ortodontik maloklüzyonlar, özellikle iskeletsel Sınıf II ve açık kapanışlar, ortodontistlerin etkili bir şekilde teşhis ve tedavi etmeleri için benzersiz zorluklar sunar. Bu zorlukların birçoğu, klinik olguların büyük oranda varyete göstermesi ve kesici diş konumu ve eksen eğimleri, yatay genişletme ihtiyacı ve olgunun vertikal yönde yönetimi gibi komplike edici faktörlerle ilgilidir. Bu seminerde katılımcılara, vakaları “bitim baştan” yaklaşımıyla teşhis ve tedavi etme yaklaşımı tanıtılacaktır. Olgu bitimlerine farklı yönlerden yaklaşılacaktır:

  1. Board standartlarını yansıtan mükemmel vaka sonuçlarına nasıl ulaşılır?
  2. Yüz estetiğini iyileştirmek için hastanın büyüme potansiyeli ve mekanoterapiden nasıl yararlanılır?
  3. Gülüş tasarımı stratejileri ve dişlerin bu hedeflere göre konumlandırılması
  4. Nüksetme konusunda nasıl dikkatli olunmalı ve retansiyon protokolleri nasıl planlanmalıdır?


Konuşmacı: Dr. Ramadan Coşkun
Tarih: 02.11.2024 Cumartesi
Saat: 13:45 - 14:30

Ortodontinin Geleceği Tamamen Şeffaf mı?

Ortodonti pratiğine 3 boyutlu yazıcıların, tarayıcıların ve yüksek kapasiteye sahip bilgisayar programlarının dahil olmasıyla birlikte, alışılagelen apareylerin yerini teknoloji desteğiyle üretilen apareyler almaya başlamıştır. Hastaların estetik tedavi beklentilerine cevaben çehre değiştiren mekaniklerin en dikkat çekeni, klinik pratiğinde sıklıkla kullanmaya başladığımız şeffaf plaklardır. Mikron hassasiyetinde üretim kapasitesine ulaştığımız bu süreçte akla gelen en büyük soru tabi ki geleceğimizin ne yöne gideceğidir. Tedavinin her aşamasını öngörüyle planlayabildiğimiz şeffaf plaklar, iddia edildiği üzere ilave desteğe gereksinim duymadan planladığımız tüm sonuçlara ulaşabilmemizi sağlayacak yeterlilikte ve güçte midir?

Bu sunumda, şeffaf plaklarla tedavi edilen vaka örnekleri eşliğinde geleceğimizin ne yöne gideceği sorusuna cevap bulunmaya çalışılacaktır.Konuşmacı: Dr. Kleber Meireles
Tarih: 02.11.2024 Cumartesi
Saat: 15:00 - 16:30

Ortodontik Biyomekanik: Daha hızlı tedaviler ve daha hassas bitirme için ipuçları ve stratejiler

Ortodontik tedavinin bitiş aşaması çok önemlidir ve optimal oklüzyon, fonksiyonel bütünlük ve estetik mükemmelliğe ulaşmayı amaçlayan bir dizi stratejiyi kapsar. Bu kritik noktada ortodontistin, sonucu önemli ölçüde etkileyen ayrıntılara titizlikle odaklanması ve vakaları örnek teşkil edecek şekilde tamamlamak ile istenen sofistike sonuca ulaşamama arasındaki farkı ayırt etmesi zorunludur.

Bu sunum, bükümlerin protokollerini ve tekniklerini açıklayarak ortodontistleri bilgilerini arttırmak için şekillendirilmiştir. Amaç, ortodontistlere, mükemmel tedavi sonu standartlarına ulaşmalarını sağlayacak ustalığı kazandırmaktır.Konuşmacı: Dr. S. Kutalmış Büyük
Tarih: 02.11.2024 Cumartesi
Saat: 17:00 - 17:45

Ortodontide 3 Boyutlu Yazıcılar ve Klinik Uygulamaları

Genellikle 3 Boyutlu baskı olarak bilinen katmanlı üretim veya eklemeli imalat, nesneleri dijital modellerden katman katman oluşturarak hassas ve özel üretime olanak sağlamaktadır. Ortodontide kullanılan Dental 3 Boyutlu Yazıcılar ile estetik ortodontik braket ve tüplerden ortodontik modellere, nazoalveolar molding apareylerinden direkt şeffaf ortodontik plaklara kadar tüm ortodontik uygulamalar uzun süreli laboratuvar işlemlerine gerek kalmadan, hızlı ve yüksek hassasiyette üretilebilmektedir. Bu sunumda ortodontide kullanılan 3 Boyutlu Yazıcılar ve klinik pratiğindeki iş akışı, güncel literatür eşliğinde anlatılacaktır.